Má psí kamarádka.

10. července 2018 v 22:23 | eva |  OSTATNÍ ČLÁNKY
Chtěla bych Vám představit svou nejlepší a nejvěrnější kamarádku a přítelkyni Čiky.
 

Domácí zvíře

10. července 2018 v 12:55 |  DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Domácí zvíře


Domácí zvíře nebo zvířecí společník je zvíře chované především pro lidskou společnost nebo ochranu, na rozdíl od zvířat určených na práci a sport, hospodářských zvířat, laboratorních zvířat, které se chovají především pro výkon, zemědělský význam nebo výzkum.
Nejpopulárnější domácí zvířata jsou proslulá pro jejich vystupování, věrnost a hravost.


Domácí zvířata obyčejně zajišťují jejich majiteli fyzické a emocionální výhody. Procházka se psem dokáže poskytnout, jak člověku, tak zvířeti cvičení, čerstvý vzduch a společenskou interakci. Domácí zvířata umí poskytnout společnost starším, kteří nemají přiměřené sociální interakce s ostatními lidmi. Je tu i lékařsky schválená třída terapie zvířat, nejvíce psy a kočky, které jsou brány na návštěvy k postiženým lidem. Zvířecí terapie využívá trénovaná zvířata a psovodiče k dosažení fyzických, společenských, poznávacích a emocionálních cílů s pacienty.

Nejpopulárnější zvířata jsou především psi a kočky, ale lidé také chovají domácí králíky, fretky; ale také hlodavce jako jsou pískomilové, krečci, činčily, krysy a morčata; ptáky jako jsou kanárci, andulky a papoušci; plazy jako jsou želvy, ještěrky a hadi; vodní zvířata jako jsou ryby a žáby; členovce jako jsou tarantule a kraby poustevníky.

Někteří učenci a organizace za práva zvířat vyvolaly znepokojení o péči o zvířata s ohledem na autonomii a objektivizace nehumánních zvířat.

Morče divoké

10. července 2018 v 12:39 |  morče


Morče divoké (Cavia aperea) je přímým předkem morčete domácího. Liší se od něj především stavbou těla.
 


Zachraňte je! Návod, jak ohlásit týrání zvířat

8. července 2018 v 10:17 |  OSTATNÍ ČLÁNKY
Hynou hlady a žízní, jsou bita, žijí v neúnosných podmínkách. Možná i vy víte o případu týrání zvířat ve svém okolí. Dost bylo zavírání očí, poradíme vám, jak jim pomoci.

Ačkoli většina lidí už pochopila, že zvířata jsou živé bytosti, které vnímají a cítí, najdou se tací, kterým je to jedno.
Týrání zvířat má mnoho podob.Co je také považováno za týrání zvířat
Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
Podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením.
Omezovat výživu zvířete z jiných než zdravotních důvodů.
Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek apod.).
Používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují, anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.
Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
Usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.
Opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.

Co dělat v případě, že se stanete svědky týrání?
Zavírat oči před tyranským nakládáním se zvířaty je skoro tak špatné, jako se týrání dopouštět sami. Je třeba si uvědomit, že jste třeba jediní, kteří dokáží němé tváři od utrpení pomoci. Proto se co nejdříve obraťte na některou z institucí k tomu určených.
Veterinární správa je asi tím nejlepším řešením, protože vaše oznámení jde přímo ke "zdroji". Jen na návrh příslušného orgánu veterinární správy totiž může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete: nařídit odebrání týraného zvířete, nařídit snížení počtu hospodářských zvířat, včetně jejich usmrcení, nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat. Dále můžete kontaktovat obecní, obvodní či městský úřad (odbor životního prostředí) nebo Policii ČR.

Jak týrání oznámit?
Pokud jste svědky týrání zvířat, pokuste se získat nějaké důkazy. Ideálně fotografie či video, pokud je to možné.
Špatné zacházení se tak bude majiteli lépe dokazovat.Určitě nezapomeňte detailně popsat, jakým způsobem k týrání zvířete dochází.
Uveďte co nejvíce informací včetně časových údajů a připojte důkazní materiály, pokud je máte.

Pro jistotu si pořiďte od všeho, včetně vašeho oznámení, kopie.
Další nezbytností, kterou budete k oznámení potřebovat, jsou údaje o majiteli týraného zvířete - jeho bydliště, jméno a podobně, aby kontroloři věděli, kam mají jít.


Zda uvedete i své kontaktní údaje, to je čistě na vás. Úřady jsou povinné zabývat se i anonymními podněty.
Ale pokud se pod oznámení podepíšete, stáváte se účastníky řízení. To znamená, že budete o jeho průběhu informováni.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale také ústně.

Nejste si jisti?

Pokud váháte, zda se v daném případě jedná o týrání, můžete se napřed poradit s odborníky působícími v některé ze společností pro ochranu zvířat. Může to být například Nadace na ochranu zvířat, Společnost pro zvířata, Svoboda zvířat a tak dále. Další informace na téma oznámení o týrání zvířat naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR.
zdroj:zena-in.cz
Kam dál